Promena adrese

Poštovani partneri, preduzeće OES se od 01.05.2013. nalazi na novoj adresi u ulici Jovana Marinovića 3/4, Beograd. Naši novi brojevi telefona su:

tel. 011/ 26 61 612

tel. 011/ 40 57 735

tel. 011/ 40 57 736

fax. 011/ 36 99 411

sam