Samson kombinovani regulatori bez pomoćne energije

Samson regulacioni ventil zatvara pri rastućem diferencijalnom pritisku ili zapreminskom protoku, odnosno pri davanju signala za zatvaranje od strane električnog regulacionog uređaja. U zadatom slučaju utiče najsnažniji signal. Kombinacije uređaja su sastavljene od: ventila, membranskog pogona, kombinovanog dela za nastavljanje zapreminskog protoka, na kojeg se nadograđuje električni pogon.

Upotreba

Ovi regulatori bez pomoćne energije se upotrebljavaju za regulaciju zapreminskog protoka i eventualno za regulaciju diferencijalnog pritiska u sistemima daljinskog grejanja ili kompleksnih grejnih mreža i sistema. Kombinovan je sa električnim pogonom za priključivanje regulišućeg signala elektronskog regulacionog uređaja.

Tehnički podaci

Izvedba: Kombinacija regulatora protoka i regulatora protoka sa regulatorom diferencijalnog pritiska sa električnim pogonom.
Dimenzije:
  • DN 15 do DN 250 sa prirubnicama
  • G ½“ do G1“ sa unutrašnjim navojem
  • DN 15 do DN 50 sa nastavcima za varenje
Kućište: Mesing, sivi liv, nodularni liv, čelični liv, mesing otporan na koroziju, crveni liv
Nazivni pritisak: PN 10, PN40
Radna
temperatura:
do 350°C
Regulacija: Linearna, ulaz (0) 4 ... 20 mA, 0 ... 10V, trostepena
Izvedba električnog
pogona:
Sa sigurnosnom funkcijom (u slučaju ispada električne energije zatvara ili otvara ventil) ili bez sigurnosne funkcije, sa krajnjim prekidačima, potenciometrima i pozicionerima.
thumb_140_180_99
thumb_140_180_24
thumb_140_180_53