Samson Pomoćni Elementi

71

thumb_140_180_25

73

Pomoćni elementi pneumatskog pogona

Pozicioneri:

Analogni, digitalni, HART, PROFIBUS-PA, Fieldbus.

Ulaz 0.2...1.0 bar (p/p pozicioneri) ili 4...20 mA (i/p pozicioneri), sa direktnom montažom ili po NAMUR, Ex-izvedbi

Pretvarači:

I/P pretvarači, P/I pretvarači, ulaz 0.2...1.0 bar ili 0.4...2.0 bar, posebna područja do 8.0 bar, montaža na noseću letvu, Ex izvedba.

Krajnji prekidači:

Električni, induktivni, pneumatski krajnji prekidači, ugradnja po NAMUR, Ex izvedbi sa dodatnim optičkim prikazivačem položaja.

Elektromagnetni ventili:

3/2 ili 5/2 izvedba elektromagnetnih ventila za vođenje jedno ili dvostrano aktivnih pneumatskih pogona. 3/2 ventili se koriste kao pilot ventili sa nazivnim signalima 6, 12, 24V DC ili 24, 48, 115, 230V AC, ugradnja NAMUR ili direktna ugradnja na Ex izvedbi.

Davači položaja:

Za kontrolu trenutnog položaja elektromagnetnog ventila, izlazni signal 4...20 mA, direktna ugradnja na pozicionere, ugradnja na pneumatski pogon po NAMUR ili Ex izvedbi.

Regulatori dovoda vazduha:

Redukuju i regulišu pritisak u mreži komprimovanog vazduha od maksimalno 12 bar do zadate željene vrednosti, direktna ugradnja na pozicionere