Samson regulatori pritiska

(Samson reducir ventili, prelivni ventili, reducir i prelivni ventili sa sigurnosnom membranom, regulatori protoka, regulatori diferencijalnog pritiska, kombinovani regulatori). Spadaju u grupu Samson regulatora bez pomoćne energije, koji se sastoje od ventila i regulacionog pogona , koji ima zadatak da meri pritisak regulisanog medijuma i pretvara isti u silu, koju upotrebljavamo da pomoću nje održimo veličinu koju regulišemo- pritisak ili diferencijalni pritisak. Ravnoteža ove dve sile definiše položaj izvršnih organa ventila.

Upotreba

Samson regulatori se upotrebljavaju za regulaciju pritiska ili diferencijalnog pritiska tečnih, gasnih ili parnih fluida sa vrednostima u intervalu od 5 mbar do 28 bar.

Tehnički podaci

Izvedba:

Prolazni ventil ili ventil sa pomoćnim pilot ventilom

Dimenzije:

  • DN 8 do DN 400 sa prirubnicama

  • G1/2“ do G2“ – navojni priključci

  • DN 15 do DN 50 sa priključcima za zavarivanje, najvojnim priključcima ili sa navojnim prirubnicama

Kućište:

Mesing, sivi liv, nodularni liv, mesing otporan na koroziju, crveni liv (navojni)

Nazivni pritisak:

PN 16...PN 40 (50)

Max.dopuštena temperatura:

do 350°C

Opseg radnog pritiska:

od 5 ... 30 mbar do 8 ... 16 bar

Opseg protoka:

0,05 m3/h do 300 m3/h

Funkcija:

Regulacija pritiska (ispred i iza ventila), regulacija diferencijalnog pritiska, regulacija protoka, regulacija protoka sa regulacijom diferencijalnog pritiska.

thumb_140_180_31
thumb_140_180_33
thumb_140_180_35