Samson elektronski regulatori

Mikroprocesno vođeni Samson procesni regulatori sa fleksibilnom softverskom osnovom za optimizaciju industrijskih i procesno tehničkih uređaja i postrojenja. Regulatori za regulaciju grejanja, ventilacije i klimatizacije.

Upotreba

Za vođenje linearnih, višestepenih ili on-off regulacionih elemenata, kao što su pneumatski pogoni sa I/P regulatorima položaja, motorni pogoni, električni sistemi grejanja, sistemi za hlađenje, itd.
Za vremensko programiranje, vođenje i regulaciju temperature dovoda grejnih uređaja i pripremu sanitarne tople vode.

Tehnički podaci

Izvedba:
  • jednostavno upravljanje
  • osvetljen LCD ekran
  • prekonfigurisane standardne regulacione funkcije
  • konfiguracija i parametrisanje preko tastature ili PC programa
  • kućište za ugradnju u kontrolne ormane
  • već memorisane i konfigurisane funkcije se mogu jednostavno aktivirati u konfiguraciji kontrolera
Ulazi: analogni (Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000), daljinski senzori, merni pretvarači, binarni ulazi
Izlazi: Linijski u mA, dvo- ili trostepeni, binarni, granične vrednosti, alarmi
Komunikacije: RS 232, RS 485, M-bus, TROVIS view, BAC net
thumb_140_180_11
imagetest
thumb_140_180_34