Nožasti zasuni (END Armaturen)

Kod ovih proizvoda radi se o zapornim armaturama iz jednodelnog centriranog kućišta, koje je umetnuto između dve prirubnice.  Pri postupku zatvaranja nema trenja između niža odn. lista  i sedišta odn. zaptivača, što doprinosi tome da je za zatvaranje poteban manji obrtni momenat.
Ovi zasuni se upotrebljavaju za razne tečnosti i medijume u praškastom stanju, koje sadrže elemente sa različitim vlaknima, za viskozne medijume, otpadne vode, rastinje i slično. Na zahtev kupca, ovi zasuni se mogu isporučiti i za granulate veštačkih materija, pesak i slične materije.

Upotreba

Za tečnosti i nečiste fluide koje sadrže raznorazna vlakna, guste fluide, otpadne vode, postrojenja za obradu otpadnih voda i slično.

Tehnički podaci

Izvedba:
  • ručni pogon
  • pneumatski pogon
  • električni pogon
Dimenzije: DN50 do DN400 (sa prirubnicama), po zahtevu i za DN450 i DN800
Kućište: Sivi liv, INOX liv galvanski zaštićen i presvučen poliesterom
Nož ili list: INOX čelik
Zaptivač Metalni, NBR, EPDM, FKM
Zaptivač lista: Paketni zaptivač sastavljen od 3 dela (2 x od prirodnih vlakana, 1 x sloj PTFE)
Nazivni pritisak: PN 5 do PN 10
Maks.dozvoljena
temperatura:
- do 120°C, može i više, u zavsinosti od materijala zaptivača
Pogon: Pneumatski pogoni (sa 5/2 elektromagnetnim ventilima, sa krajnjim prekidačima, pozicionerima)
Električni pogoni (napajanje 24V DC, 230V AC, 400 VAC)
thumb_140_180_92
thumb_140_180_93
thumb_140_180_94