Sigurnosni ventili (END Armaturen)

Funkcija sigurnosnih ventila se sastoji u tome, da obezbeđuju posude, uređaje i armaturu od prevelikih pritisaka. Mogu se podesiti na različite pritiske otvaranja. U slučaju preoptrećenja sistema sa pritiskom većim od dozvoljenog, otvaraju se i rasterećuju isti, time štiteći ga od havarija.

Upotreba

Za gasne, tečne ili parne medijume.

Tehnički podaci

Izvedba:
  • gasotesno, sa ručicom za ispust vazduha
  • sa gasotesnom kapom
  • sa dugmetom za ispust vazduha
  • sa dugmetom za ispust vazduha i zaštitom
Dimenzije:
  • DN15 do DN100 (sa prirubnicama)
  • G 1/2” do G2” (sa unutrašnjim ili spoljašnjim navojem)
Pritisak
otvaranja:
0,1 do 250 bar
thumb_140_180_7
thumb_140_180_8
thumb_140_180_9