Zaporni i regulacioni leptir ventili (END Armaturen)

Leptir ventili mogu biti jedno ili dvodelni, ako se rade sa PTFE manžetnim zaptivačima. Što se tiče izvedbe, leptir ventili mogu biti zaporni ili kombinovano regulaciono – zaporni. Kod zadnjih ovo znači da u opredeljenom opsegu rada leptir ventil obavlja i regulacionu funkciju. Upotrebljavaju se u procesnoj industriji i mašinogradnji, za tečne, gasne ili parne mediume. U izvedbi sa presvučenim radnim sklopom mogu se upotrebiti i za različite agresivne medijume. Regulacioni zasuni mogu biti dvojno ili trojno ekscentrično uležišteni.

Upotreba

Za neutralne gasne, tečne ili guste medujime, te za medijume u praškastom stanju..

Tehnički podaci

Izvedba:
 • ručni pogon
 • pneumatski pogon
 • električni pogon
 • ATEX, DVGW
 • Dimenzije: DN40 do DN400 (sa prirubnicama), max. do DN1000
  Kućište: Aluminijum, sivi liv, nodularni liv, INOX liv.
  Ploča: Nodularni liv, čelik, INOX čelik, PTFE ili PFA presvlake.
  Manžetni
  zaptivač:
  NBR, EPDM, FKM, PTFE, prirodni kaučuk, silikon, metal
  Nazivni pritisak: PN 6, PN 10, PN 16
  Maks.dozvoljena
  temperatura:
  do 200°C, specialno do 1000°C

  Pogon:
  Pneumatski pogoni (sa 3/2 ili 5/2 elektromagnetnim ventilima, sa krajnjim prekidačima, pozicionerima.
  Električni pogoni (napajanje 24V DC, 230V AC, 400 VAC)
  thumb_140_180_10
  thumb_140_180_12
  thumb_140_180_17